Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Kalça Diz Artroplasti Derneği olarak 31 Mart - 03 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da Gloria Kongre Merkezinde gerçekleştireceğimiz 9. Ulusal Artroplasti Kongresinin bilimsel programını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

İlk olarak bu toplantıya bilimsel anlamda destek verecek 80 meslektaşıma özel teşekkür etmek istiyorum. Artroplastiye gönül vermiş olmaları yanısıra bilgi ve becerilerini katılımcılarla paylaşmak istemeleri gerçekten son derece önemlidir.

İki günün sonunda katılımcılarda kazanılması hedeflenen bilgi ve beceriler;

-Kalça ve diz osteoartritinin tedavi seçeneklerinden biri olan artroplastinin gerek primer gerekse revizyonlarının temel prensiplerini kavramak,
-Karşılaşılan komplikasyonları önleme ve tedavi seçeneklerini kavramak,
-Hızlı iyileşme protokollerini sıralayabilmek,
-Katılan herkesin uygulama alışkanlıklarını kendi tercihleri ile karşılaştırabilmek,
-Primer ve revizyon artroplasti ile ilgili cerrahi teknikleri kavrayabilmek,
-Femoraasetabular sıkışma ve femur başı avasküler nekrozunun sebeplerini, tanı yöntemlerini ve tedavi seçeneklerini kavramak.

Ayrıca bu kongre sırasında daha öncede duyurduğumuz gibi sözlü bildiri oturumları da yapılacaktır. 20 Ekim 2015 de online olarak başlayan bildiri gönderimi 01 Şubat 2016 da bitecektir. Bildiri özeti gönderim sistemine www.artroplasti2016.org adresinden ulaşabilirsiniz. Özellikle iyi bir artroplasti cerrahi olmak isteyen genç meslektaşlarımızın kongremizde sunum yapmaları bizleri ayrıca mutlu edecektir.

Kongremizle ile ilgili tüm bilgilere ve de bilimsel programın detaylarına www.artroplasti2016.org adresinden de erişebilirsiniz.

31 Mart-03 Nisan 2016'da Antalya’da görüşmek dileğiyle saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Bülent Erdemli
Kalça Diz Artroplasti Derneği Başkanı

 

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi
31 Mart -3 Nisan 2016

Kongre Merkezi
Gloria Kongre Merkezi - Antalya

Kongre Dili
Kongre dili Türkçe'dir.

Kredilendirme
Kongre Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Kayıt - Danışma
Kayıt ve danışma masaları Gloria Kongre Merkezi'nde 31 Mart 2016 tarihinden itibaren kongre boyunca 08:00- 20:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Katılım Belgesi
Kongreye katılan tüm katılımcılara kongre sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.

Bildiriler
Kongreye poster ve sözel bildiriler kabul edilecektir. Bildiri göndermek için son başvuru tarihi 1 Mart 2016'tir.
Bildiriler www.artroplasti2016.org sitesinden on-line olarak gönderilecektir.

 

Sağlık Bakanlığı'nın 23.10.2003 tarihli yönetmeliğinin 11.maddesi ve buna bağlı tanıtım ilkelerine kurallarına göre, (AIFD) firmalar bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi bilimsel çalışma sunumunda bulunanlar ve toplantılara eğitim amaçlı katılanlar dışındaki kişilerin katılım konusunda finansal katkıda bulunamazlar. Sağlık Sektörünün yüksek standartları koruma konusunda göstereceğiniz duyarlılık ve destek için teşekkür ederiz.

 

Kurullar

Kongre Başkanı
Dr. Bülent A. ERDEMLİ

Kongre Sekreteri
Dr. Emin Ertuğrul ŞENER

Düzenleme Kurulu
Dr. Burak BEKSAÇ
Dr. Ömer Faruk BİLGEN
Dr. Fahri ERDOĞAN
Dr. İrfan ÖZTÜRK
Dr. Fatih PESTİLCİ
Dr. Mazhar TOKGÖZOĞLU
Dr. İbrahim TUNCAY
Dr. Çağatay ULUÇAY

 

Bilimsel Program

31 Mart 2016 PERŞEMBE
  08:00-16:00
KAYIT
  16:30-17:45
  Uzmana Soruyorum ! :Vakalar sizden !
  Moderatör: Dr. Ali Baktır
  “Pelvik Tilt ve TKP”
Dr. Emre Toğrul, Dr. Abdullah Göğüş, Dr. Filiz Can
   
1 NİSAN 2016 CUMA
07:30 Hoşgeldiniz
  Dr. Bülent Erdemli - Kalça Diz Artroplasti Derneği Başkanı
07:35 Dr. Mustafa Başbozkurt - TOTBİD Başkanı
07:40 Artroplasti Tarihinde Bir Dönem: O Yıllarda Yaşadıklarım
  Dr. Şafak Şahlan
   
  OTURUM 1- Dr. Mazhar Tokgözoğlu
  En Yeniler: Avantaj ve Dezavantajları?
 
08:00 2016 da En İyi Yüzey Seçeneği: Şampiyon kim !
  Dr. Şükrü Araç
08:08 Dijital Planlama: İşe yarıyor !
  Dr. Çağatay Uluçay
08:16 Dual Mobilite:Benim tarzım da bu!
  Dr. Burak Beksaç
08:24 Femoral Boyunda Modülarite: Çalışıyor mu?
  Dr. Cengiz Şen
08:32 Kısa Stem: Fonksiyon daha önemli!
  Dr. Yalım Ateş
08:40 Sorular, katkılar
09:00 Kahve arası
   
  OTURUM 2 - Dr. Önder Yazıcıoğlu
  Primer Kalça Protezi: Komplikasyonlar,Tedavisi ve Önleme
 
09:15 Dislokasyon: Uyku düzenim bozuldu!
  Dr. Ertuğrul Şener
09:23 Enfeksiyon: Ne zaman şüphe duyup,nasıl teşhis edeceğim?
  Dr. İbrahim Tuncay
09:31 Bacak Eşitsizliği: Ayakkabıyı nerde yaptırabilirim?
  Dr. Vasfi Karatosun
09:39 Ameliyat Sırasında Periprostetik Kırık: Eyvah, yandım!!
  Dr. Faik Altıntaş
09:47 Sinir Yaralanması: Dr bey ayağım düzelecek mi?
  Dr. Namık Şahin
09:55 Sorular, katkılar
10:15 Kahve arası
   
  OTURUM 3 - Dr. Ahmet Turan Aydın, Dr. Mümtaz Alparslan
  Kalça Diz Artroplasti ve Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahisi Dernekleri Ortak Oturumu
   
FemoroAsetabular Sıkışma(FAS)
10:45 Etyopatogenez
  Dr. Ahmet Turan Aydın
10:53 Tanı Yöntemleri
  Dr. Reha Tandoğan
11:01 Tedavi Yaklaşımı
  Dr. Asım Kayaalp
  Femur Başı Avasküler Nekrozu
11:09 Etyopatogenez
  Dr. Mümtaz Alparslan
11:17 Tanıyı Nasıl Koyalım ?
  Dr. Özgür Çetik
11:25 Tedavi Seçenekleri
  Dr. Bülent Atilla
11:33 Sorular, katkılar
11:50 Öğle Yemeği
   
  OTURUM 4 - Dr. Bülent Erdemli
13:30-14:00 Katılımcılar cevaplıyor!
14:00 Kahve arası
   
  OTURUM 5 - Dr. İrfan Öztürk
  Kalça ve diz protezinde hızlı iyileşme!
 
14:15 Artroplastide Akıllı İlaç Kullanımı: Yardıma ihtiyacım var
  Dr. Bülent Özkurt
14:23 2016 da VTE Profilaksisi: Yeni ne var?
  Dr. Öner Şavk
14:31 İyileşmede Multi Modalite!
  Dr. Aysun Yılmazlar
14:39 Traneksamik Asit Etkisi: Drenden kurtuldum!
  Dr. Fatih Küçükdurmaz
14:47 Kapama Önemli mi?: Açan kapar!
  Dr. Vahit Emre Özden
14:55 En Etkili Rehabilitasyon Programı: İşi bilene bırakmak lazım!
  Dr. Filiz Can
15:03 Sorular,katkılar
15:15 Kahve arası
   
  OTURUM 6 - Dr. Hakkı Sur
  Video teknik,püf noktalar!: Potpuri
 
15:45 Güvenli Kalça Dislokasyonu
  Dr. Ömür Çağlar
15:50 Direkt Anterior Yaklaşım
  Dr. Kerem Başarır
15:55 Posterior Yaklaşım
  Dr. Çetin Önder
16:00 Çimentolu Femoral Stem
  Dr. Gürkan Özkoç
16:05 Crowe Tip 2 Gerçek Asetabuluma Yerleştirme:Greftli
  Dr. Bülent Atilla
16:10 Crowe Tip 4 Gerçek Asetabuluma Yerleştirme:Greftsiz
  Dr. Ömer Faruk Bilgen
16:15 Crowe Tip 4 Kalça Çıkığında Transvers Kısaltma Osteotomisi
  Dr. Fahri Erdoğan
16:20 Değişik Çimentosuz Stemlerdeki Teknik Detaylar
  Dr. Baransel Saygı
16:25 Uzatılmış Trokanterik Osteotomi
  Dr. Gökhan Kaynak
16:30 İyi Fikse Komponentin Çıkartılması
  Dr. Osman Tecimel
16:35 Jumbo Kap Tekniği
  Dr. Ali Baktır
16:40 Anatomik Yaygın Poroz Kaplı Stem Tekniği
  Dr. Atilla Parmaksızoğlu
16:45 Modular Femoral Stem Tekniği
  Dr. Emre Toğrul
16:50 Mega Protez
  Dr. Mehmet Ayvaz
16:55 Kahve arası
   
  OTURUM 7 - Dr. İrfan Öztürk, Dr. Cem Çopuroğlu
17:05-18:15 Sözlü Bildiriler-Kalça
  S1 - S7
   
  OTURUM 8 - Dr. Nejat Güney
  En Kötü Vakam: Önceki Başkanlar Yarışıyor ve Şampiyon Belli Oluyor!
18:15-18:45
  Dr. Faik Altıntaş
  Dr. Şükrü Araç
Dr. Erdal Cila
 

2 NİSAN 2016 CUMARTESİ
 
  OTURUM 9 - Dr. Çetin Önder
  Kompartmantal Diz Hastalığı: Çözüm Seçenekleri
 
07:52 PRP Enjeksiyonu: Yeni çıkış noktası!
  Dr. Cemil Yıldız
08:00 Proksimal Tibial Osteotomi
  Dr. İrfan Esenkaya
08:08 Distal Femoral Osteotomi
  Dr. Semih Aydoğdu
08:16 İzole Patellofemoral Artroplasti
  Dr. Abdullah Göğüş
08:24 Unikondiler Diz Artroplastisi
  Dr. Murat Bozkurt
08:32 Sorular, katkılar
   
  OTURUM 10 - Dr. İsmet Tan
  Primer Dizi Yaparken
 
08:40 İleri varus deformitesini düzeltmek: Augmentasyona ve steme ihtiyacım var!
  Dr. Nejat Güney
08:48 İleri Valgus Demormitesini Düzeltmek: Sırayı karıştırma!
  Dr. Alpaslan Öztürk
08:56 Ekstraartiküler Deformitede Artroplasti: Benim için kolay!
  Dr. Doğan Bek
09:04 Sorular, katkılar
09:15 Kahve arası
   
  OTURUM 11 - Dr. Erdal Cila
  Revizyon Diz Cerrahisindeki Zorluklar
 
09:30 Preoperatif Planlama: Kaos istemiyorum!
  Dr. Turhan Özler
09:38 Açılım Seçenekleri: Hangisi daha güvenli?
  Dr. Sadık Bilgen
09:46 Unikondiler Protezden Total Proteze Dönüş
  Dr. İlker Çetin
09:54 Kemik Kayıplarını Gidermek: Zor iş!
  Dr. Aykın Şimşek
10:06 Eklem Çizgisinin Oluşturulması: Normal yerine mi?
  Dr. İlhan Özkan
10:14 Doğru Protez Seçimi: Menteşeli mi yoksa?
  Dr. Mazhar Tokgözoğlu
10:22 Revize Protez Enfekte Olursa: Geçmiş olsun!
  Dr. Yaman Sarpel
10:40 Sorular, katkılar
10:45 Kahve arası
   
  OTURUM 12 - Dr. Hakan Gürbüz
  Diz Protezi ve İstenmeyen Sorunlar
 
11:00 Refleks Sempatik Distrofi: Yanıyorum!
  Dr. Nadir Yalçın
11:08 Metal Alerjisi: Nasıl teşhis edeceğim?
  Dr. Selami Çakmak
11:16 Unstable Patella: Çok rahatsız edici!
  Dr. Hüseyin Yercan
11:24 Ekstansör mekanizma rüptürü: Doktor beni kurtar!
  Dr. Akif Kaygusuz
11:32 Periprostetik Kırık: Korktuğum başıma geldi!
  Dr. Murat Bülbül
11:40 Sorular,katkılar
12:00 Öğle Yemeği
   
  OTURUM 13 - Dr. Ömer Faruk Bilgen
  Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? Komplike Primer ve Revizyon Diz Artroplastisi
14:00-15:00
  Dr. Bahattin Güzel, Dr. Yaman Sarpel, Dr. Ahmet Fırat, Dr. Mahmut Uğurlu, Dr. Oktar Üzümcügil Dr. Mehmet Can Ünlü, Dr. Yalçın Tabak
 
15:00 Kahve arası
   
  OTURUM 14 - Dr. Ertuğrul Şener, Dr. Erhan Sesli
15:15 Sözlü Bildiriler-Diz
  S7 - S14
 
16:30 Kahve arası
   
  OTURUM 15 - Dr. Bahattin Güzel
  Video teknik, püf noktalar!: Primer Dizden den Revizyona
 
17:00 Sub-vastus Açılım
  Dr. Mustafa Başbozkurt
17:05 Ölçülü Kesi Tekniği
  Dr. Ömer Faruk Bilgen
17:10 Aralık Dengeleme Tekniği
  Dr. Murat Altay
17:15 Fleksiyon Kontraktürü Çözme Teknikleri
  Dr. Servet Tunay
17:20 PCL yi Nasıl Dengeliyorum ?:Fikse ve mobil hareketli ara yüzeylerde
  Dr. Bülent Erdemli
17:25 Patellayı Nasıl Değiştiriyorum ?
  Dr. Murat Ali Hersekli
17:30 Diz Protezinde Çimentolama Tekniği ?
  Dr. Hakan Selek
17:35 Revizyon Diz Artroplastisinde Komponentlerin Hazırlanması ve Yerleştirilmesi
  Dr. Berk Güçlü
17:40 Tibial Tuberkül Osteotomisi
  Dr. Burak Akan
17:45 İyi Fikse Komponentlerin Çıkartılması
  Dr. Fatih Pestilci
17:50 Tibial Tarafta Defekt Onarımı
  Dr. Yusuf Öztürkmen
17:55 Ekstansör Mekanizma Tamiri
  Dr. Bülent Erdemli
18:00 Kapanış

 

Kayıt ve Konaklama

Kayıt Bilgileri
Uzman Hekim
600 TL
Asistan
400 TL
Firma Temsilcisi
450 TL
Refakatçi - Fizyoterapist - Hemşire
400 TL


•Fiyatlara %18 KDV eklenecektir.
•Kayıt ücretlerinin Kalça Diz Artroplasti Derneği İktisadi İşletmesi hesabına yapılması gerekmektedir.

Dış Katılım Ücreti

Dış Katılım Ücreti
150 €

•Yukarıdaki fiyat, Kongre otellerinde konaklamayıp otele dış katılım yaparak kongreye katılan katılımcılar için kayıt ücretine ilave olarak alınacak olup, bu fiyata %18 KDV ilave edilecektir.

Konaklama Bilgileri
 
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Gloria Golf
500 €
350 €
Gloria Serenity
500 €
350 €
Gloria Verde
500 €
350 €

•Yukarıdaki konaklama fiyatları, 31 Mart 2016 giriş ve 03 Nisan 2016 çıkış olacak şekilde paket fiyatlarıdır.
•Fiyatlara %8 KDV ilave edilecektir.
•Konaklama ücretlerinin Valör Kongre Organizasyonları hesabına yatırılması gerekmektedir.
•Belirtilen tarihler dışında talep edilecek olan ilave konaklamalar ayrıca bütçelendirilecektir.

Transfer

Havaalanı-Otel-Havaalanı
90 €

•Yukarıdaki fiyat çift yön transfer fiyatı olup, bu fiyatada %18 KDV ilave edilecektir.Banka Hesap Bilgileri

Kayıt Ödemeleri için
Hesap Sahibi Kalça Diz Artroplasti Derneği İktisadi İşletmesi
Banka Adı Türkiye İş Bankası
Şube Ibn-i Sina Hastanesi Şubesi (4364)
TL Iban No TR26 0006 4000 0014 3640 1058 81

Konaklama ve Dış Katılım Ödemeleri için
Hesap Sahibi Valör Kongre Organizasyonları
Banka Adı Garanti Bankası
Şube Balgat (1051)
TL Hesap No 6295025
TL Iban No TR49 0006 2001 0510 0006 2950 25
Euro Hesap No 9082771
Euro Iban No TR94 0006 2001 0510 0009 0827 71

 

Bildiri Sonuçları

SÖZLÜ BİLDİRİLER

S-1 / S-7 Nolu Bildiriler
1 Nisan 2016 / OTURUM 7 / 17:05-18:15


S-1
PERİPROSTETİK EKLEM ENFEKSİYONU TANISINDA PROİNFLAMATUAR SİTOKİNLERİN LOKAL VE SİSTEMİK DÜZEYLERİ
Bülent Erdemli(1), Emre Anıl Özbek(1), Kerem Başarır(1), Zeynep Ceren Karahan(2), Duygu Öcal(2), Derya Biriken(2)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
2) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, Mikrobiyoloji A.B.D.

S-2
TROKANTERİK BÖLGEDE KULLANILAN KABLO PLAK SİSTEMLERİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARI
İbrahim Küçükkarapınar(1), Derya Dinçer(1), Bülent Erdemli(1), Kerem Başarır(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ortopedi ve travmatoloji

S-3
Hemofilik artropatide artroplasti uygulamaları
Elcil Kaya Biçer(1), Hüseyin Kaya(1), Semih Aydoğdu(2), Nejat Hakkı Sur(2)
1) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, BORNOVA, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

S-4
Kalça protez enfeksiyonlarında teikoplanin ve gentamisinli spacer kombinasyonu kullanımı sonrası kısa dönem sonuçlarımız
Necdet Demir(1), Fatih Yıldız(2), Fatih Küçükdurmaz(2), Gökçer Uzer(2), İbrahim Tuncay(2)
1) BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
2) BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

S-5
GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİLİ HASTALARDA DÜŞME RİSKİ İLE KALÇA FLEKSİYON HAREKET AÇIKLIĞI VE FONKSİYONELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Asude Arık(1), Esra Ateş Numanoğlu(1), Ayşenur Karaman(1), Zafer Erden(1), Filiz Can(1), Bülent Erdemli(2)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
2) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

S-6
Gelişimsel Kalça Displasili HastalardaNöromusküler Egzersiz Eğitiminin Denge ve Kalça Fonksiyonel Düzeyi Üzerine olan Etkisi:Vaka Serisi
Esra Ateş Numanoğlu(1), Ayşenur Karaman(1), Asude Arık(1), Zafer Erden(1), Filiz Can(1), Bülent Erdemli(2)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
2) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

S-7
Bilateral Crowe Tip 4 Gelişimsel Kalça Displazili Hastada Fizyoterapi ve Ortez Uygulamalarının Kalça Fonksiyonu, Yürüme Paterni, Kinezyofobi ve Denge Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Filiz Can(1), Esra Ateş Numanoğlu(1), Ayşenur Karaman(1), Asude Arık(1), Zafer Erden(1), Bülent Erdemli(2)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
2) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

S-8 / S-14 Nolu Bildiriler
2 Nisan 2016 / OTURUM 14 / 15:15-16:30

S-8
TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ OLACAK HASTALARDA POSTOPERATİF ANALJEZİ AMAÇLI BUPİVAKAİN, LİDOKAİN, BUPİVAKAİN-LİDOKAİN KARIŞIMIYLA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN FEMORAL SİNİR BLOĞUNUN ANALJEZİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Adem Deniz Kurt(1), Abdullah Demirhan(1), İsa Yıldız(1), Hakan Bayır(1), Hakan Sarman(2), Kutay Engin Özturan(2), Hasan Koçoğlu(3)
1) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
2) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
3) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

S-9
ŞİDDETLİ OSTEOARTRİT İZLENEN DİZLERİN RADYOGRAFİLERİNDE ADDUKTOR TUBERKÜL-EKLEM ÇİZGİSİ MESAFESİ VE FEMORAL GENİŞLİK ARASINDA ALTIN ORAN VAR MIDIR?
Hakan Boya(1), Şükrü Araç(2)
1) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ, BOSTANLI, Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı
2) İZMİR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ortopedi ve Travmatoloji Departmanı

S-10
Total diz protezinde tam zamanlı ve sınırlı turnike uygulamalarının karşılaştırılması.
Çağrı Örs(1), Alper Deveci(2), Yaman Sarpel(1), Vedat Alıç(3)
1) ÖZEL ORTOPEDİA HASTANESİ, Diz ve spor cerrahisi
2) ÖZEL ORTOPEDİA HASTANESİ, Diz ve spor cerrahisi
3) ÖZEL ORTOPEDİA HASTANESİ, Anestezi ve reanimasyon

S-11
Total Diz Artroplastisi Sonrası kontrol edilemeyen enfeksiyonda nihai karar : Hasta mı? Bacak mı?
Hasan Ceylan(1), Hüseyin Öztürk(1), Cem Yıldırım(1), Doğan Atlıhan(1)
1) S.B. HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ortopedi ve travmatoloji kliniği

S-12
TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE TURNİKELİ VE TURNİKESİZ YÖNTEMLERİN FLEKSİYON-EKSTANSİYON KAS KUVVETLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: PROSİPEKTİF ÇALIŞMA
Ömer Ayık(1), İrfan Öztürk(1), Fevzi Birişik(1), Ali Erşen(1), Halil İbrahim Balcı(1), Türker Şahinkaya(2), Erdem Kaşıkçıoğlu(2)
1) İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ,ÇAPA, Ortopedi ve Travmatoloji AD
2) İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ,ÇAPA, Spor Hekimliği AD

S-13
Primer Total Diz Artroplastisi Uygulanan Hastalarda Medial Bağ Dengesinin Değerlendirilmesi
Fırat Doğruöz(1), Özal Özcan(2), Selma Eroğlu(3), Ümit Dündar(3)
1) S.B. BOLVADİN DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ, ortopedi ve travmatoloji
2) KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ortopedi ve travmatoloji
3) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, fizik tedavi ve rehabilitasyon

S-14
UNİKONDİLER DİZ PROTEZİNDE POSTOPERATİF DİZİLİMİN DİZ FONKSİYONLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ahmet Can Erdem(1), Fatih Yıldız(2), Gökçer Uzer(3), Fatih Küçükdurmaz(2), İbrahim Tuncay(2)
1) SİNOP DEVLET HASTANESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
2) BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
3) BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ORTAPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

 POSTER BİLDİRİLER" Poster Bildiriler 31 Mart 2016 Tarihinde Asılıp 2 Nisan 2016 Saat 18:00’den Sonra Kaldırılacaktır. "

P-1
PREOPERATİF SIRT AĞRISI VE TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ İÇİN UYGULANAN SANTRAL NÖROAKSİYEL ANASTEZİ SONRASI POSTOPERATİF NÖROLOJİK DEFİSİT
Bahattin Tuncalı(1), Hakan Boya(2), Şükrü Araç(3)
1) Başkent Ünüversitesi, Zübeyda Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anastezi ve Reanimasyon
2) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ, BOSTANLI, ortopedi ve travmatoloji departmanı
3) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, Zübeyda Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji

P-2
TOTAL DİZ PROTEZİ UYGULAMASI SONRASI PROKSİMAL TİBİOFİBULER EKLEM KAYNAKLI AĞRI HASTA MEMNUNİYETİNİ ETKİLER Mİ? (Primer osteoartrit ve genu varum izlenen dizlerde)
Andaç Akbaş(1), Hakan Boya(2), Özal Özcan(3), Gökhan Maralcan(4)
1) ÖZEL SEVGİ HASTANESİ, Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı
2) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ, BOSTANLI, Ortopedi ve Travmatoloji Depatmanı
3) KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, Ortopedi Ve Travmatoloji Departmanı
4) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, Ortopedi ve Travmatoloji

P-3
TİBİAL KOMPONENTİN İÇ ROTASYONUNA BAĞLI OLARAK TOTAL DİZ PROTEZİ SONRASI ÇIKIK: OLGU SUNUMU
Özal Özcan(1), Fırat Doğruöz(2)
1) KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ortopedi ve travmatoloji
2) S.B. BOLVADİN DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ, ortopedi ve travmatoloji

P-4
DİZ ARTROPLASTİSİNDE İNTRAOPERATİF KARŞILAŞILABİLEN PATOLOJİ: OKRONOZİS
Lercan Aslan(1), Fahri Erdoğan(1), Gökhan Kaynak(1), Yavuz Selim Karatekin(1)
1) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİMDALI

P-5
İMMUNSUPRESE HASTALARDA PERİPROSTETİK SALMONELLA ENFEKSİYONU:2 VAKA SUNUMU
Mehmet Ekinci(1), Serkan Bayram(2), Mechmet Chodza(2), Turgut Akgül(3), Gökhan Polat(2), Önder Yazıcıoğlu(4)
1) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ (ÇAPA), ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
2) İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
3) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
4) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

P-6
HİBRİD TİPTE (EL YAPIMI + HAZIR YAPIM)YENİ BİR TOTAL FEMORAL PROSTALAK
Şükrü Araç(1), Hakan Boya(2)
1) İZMİR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ZÜBEYDE HANIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DEPARTMANI
2) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ, BOSTANLI, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DEPARTMANI

P-7
TROKANTERİK BÖLGEDE KULLANILAN KABLO PLAK SİSTEMLERİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARI
İbrahim Küçükkarapınar(1), Derya Dinçer(1), Bülent Erdemli(1), Kerem Başarır(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ortopedi ve travmatoloji

P-8
KISA FEMORAL STEMLİ KALÇA PROTEZİ: 3 YILLIK DENEYİMİMİZ
Fatih Barça(1), Mutlu Akdoğan(1), Yalım Ateş(1)
1) S.B. ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 2. ORTOPEDİ KLİNİĞİ

P-9
SEMENTSİZ KISA FEMORAL STEM TKA ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ
Mahmut Uğurlu(1), Durmuş Ali Öçgüder(2), Mehmet Atıf Erol Aksekili(1), Okan Ateş(2), Selçuk Korkmazer(3)
1) YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
2) ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
3) S.B. ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

P-10
Femoral Stem Revizyon Artroplastisi Öncesi ve Sonrası Rehabilitasyon Sonuçları : Crowe Tip 4 Gelişimsel Kalça Displazili Bir Olgu Sunumu
Ayşenur Karaman(1), Asude Arık(1), Esra Ateş Numanoğlu,(1), Zafer Erden(1), Filiz Can(1), Bülent Erdemli(2)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
2) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 

İletişim

Organizasyon Sekreterya

Turan Güneş Bulvarı
Galip Erdem Caddesi 576. Sokak No:28
06550 Oran / Ankara
Telefon: +90 312 491 88 88
Faks: +90 312 491 99 89
E-posta: artroplasti@valor.com.tr